Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich!
Wspieramy, inspirujemy, współpracujemy

Inspirujemy do tworzenia
zrównoważonej przyszłości

Zostań członkiem PLGBC
Kim jesteśmy?
PLGBC inspiruje do działania!

PLGBC jest organizacją pozarządową, realizującą działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w zrównoważonym kierunku

Poznaj nas bliżej
Poznaj nas bliżej
4 FILARY STRATEGII
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Zmiana klimatu
Bioróżnorodność
Zdrowie i jakość życia

Wspieramy, inspirujemy, współpracujemy

Współtworzymy budynki, miasta i ich otoczenie pozwalające w sposób ciągły prosperować ludziom i planecie
Czytaj dalej
Członkostwo
Wymiana wiedzy i doświadczeń

PLGBC otwiera możliwości!

Członkowie PLGBC mają dostęp do społeczności
ekspertów z branży budowlanej. Daje to możliwość
wymiany doświadczeń oraz pozyskania wiedzy
z zakresu najnowszych trendów i technologii
zrównoważonego budownictwa.
Zostań członkiem PLGBC
0
Członków PLGBC
0
Green Building Councils na świecie
0
Lat działalności PLGBC